Cursus Workshop Aan de slag met de CSRD

In 2023 heeft de EU de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. Deze nieuwe wet verplicht grote bedrijven een duurzaamheidsrapport te publiceren. Doel is dat een bedrijf met een dergelijk rapport inzicht geeft in de impacts, risico’s en kansen in relatie tot duurzaamheid.

De wet geldt voor bedrijven die aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Minstens 250 werknemers;
  • Minstens 50 miljoen omzet;
  • Minstens 25 miljoen op de balans.

Voor veel bedrijven is het schrijven van een dergelijk duurzaamheidsrapport nieuw en zijn de bepalingen in de CSRD complex. Tijdens de CSRD workshop geven we de deelnemende bedrijven een praktische uitleg van de wet. Vervolgens zetten we gezamenlijk de eerste stappen die het fundament vormen van het op te stellen rapport.

De CSRD workshops zullen bestaan uit deelnemers van maximaal 5 verschillende bedrijven, zodat er voldoende gelegenheid is om in te zoomen op de specifieke situatie van elk bedrijf.

Voor wie is de CSRD workshop?

De CSRD workshop is bedoeld voor medewerkers die binnen hun werk betrokken zijn bij het op te stellen duurzaamheidsrapport. Gedacht kan worden aan medewerkers van de afdeling financiën of kwaliteit of aan het managementteam of directieleden.

Onderwerpen CSRD workshop

Voorafgaand aan de CSRD workshop vindt een 1-op-1 telefonische intake met de deelnemer plaats, zodat de trainer bekend is met de relevante bedrijfssituatie en deze kan toepassen tijdens de workshop.

Tijdens de workshop staat de praktische aanpak centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De wettelijke vereisten van de CSRD;
  • De methodiek en uitvoering van de dubbele materialiteitsanalyse;
  • Betrokkenheid van stakeholders;
  • Opzet voor een roadmap met stappen tot aan publicatie van het rapport.

Doel CSRD workshop

Tijdens deze interactieve CSRD workshop staat de situatie van de deelnemende bedrijven centraal. De deelnemers leren welke eerste stappen zij dienen te nemen voor het duurzaamheidsrapport. Zij krijgen hierbij advies en praktische kennis en handvatten aangereikt.

Volg deze cursus

Incompany training Vraag om een prijs op maat.
Vraag offerte aan

Betrokken Professionals

Stel je vraag online

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief