Cursus Verbeteren van de voedselveiligheidcultuur

Voedselveiligheidscultuur krijgt steeds meer aandacht binnen bedrijven, zeker nu het in normen en wetgeving verankerd is. Het verbeteren van de cultuur is helaas niet iets wat je met een handboek en een procedure regelt. Heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je jouw medewerkers dat je op de werkvloer dagelijks hard moet trekken aan voedselveilig werken en procedures naleven? Dan is deze training een goede stap om de voedselveiligheidscultuur te verbeteren.

In deze training van drie workshops, helpen we je om meer grip te krijgen op het gedrag van de medewerkers. Aan de hand van de Précon verandercirkel ga je aan de slag met het formuleren van een concrete aanpak voor continue verbetering van de voedselveiligheid in de organisatie.

Met alleen een goed systeem met heldere procedures ben je er nog niet. Om de medewerkers te overtuigen van de noodzaak van verandering en het belang dat de organisatie hieraan hecht, is het voorbeeldgedrag van leidinggevenden een bepalende factor. Zij moeten de boodschap niet alleen vertellen, maar ook uitdragen door zelf het goede voorbeeld te geven. Door te focussen op gewenst gedrag en oog te hebben voor de vier elementen uit de Verandercirkel (verhaal, systemen, competenties en voorbeeldgedrag) is het mogelijk daadwerkelijke verandering tot stand te brengen.

Doel van de training

Het doel van de training is tot een gedegen en effectieve aanpak te komen om de cultuur binnen het bedrijf zichtbaar te verbeteren. Tijdens deze training krijg je kennis, inzicht en praktische handvatten aangereikt die leiden tot een plan van aanpak om de om voedselveiligheidscultuur in de organisatie te verbeteren.

Voor wie?

Deze training is interessant voor chefs, afdelingshoofden, managers en directieleden die iedere dag bezig zijn om grip te krijgen op het (voedselveiligheids)gedrag van hun medewerkers. In de workshops krijg je een goed beeld hoe je het gedrag van de medewerkers beter kunt sturen zodat hun gedrag naadloos gaat aansluiten bij het kwaliteitsbeleid van de organisatie. Je krijgt tools voor een concrete en zichtbare aanpak van de verbetering van de voedselveiligheidscultuur in de organisatie.

Onderwerpen

Deze training bestaat uit drie workshops.

Workshop 1

In de eerste workshop staat het uitdragen van de bedrijfsvisie op kwaliteit en voedselveiligheid centraal. Je krijgt hierin antwoord op de vraag wat er nodig is om de voedselveiligheidscultuur zichtbaar te verbeteren. Aan de hand van de verandercirkel formuleren we antwoorden op vragen over hoe de visie wordt uitgedragen, welke veranderingen nodig zijn en wat jouw rol daarin is. We bespreken hoe je als voortrekkers in de organisatie, vorm kunt geven aan deze veranderingen en op welke manier je medewerkers kunt ondersteunen bij het vertalen van de doelstellingen naar het dagelijkse werk. Als huiswerk ga je aan de slag met een plan van aanpak voor je eigen organisatie.

Workshop 2

In de tweede workshop staat grip op voedselveiligheidsgedrag centraal. Je krijgt inzicht in hoe je kunt sturen om de gewenste gedragsverandering in gang te zetten. Ervarend leren staat hierbij centraal. Door het uitvoeren van een innovatieve werkvorm, ga je met elkaar het gesprek aan over sturen op het gewenste gedrag in de organisatie. Daardoor ontwikkelen je een gezamenlijk inzicht in de mechanismen achter gedrag en hoe hier grip op te krijgen is. Ook maak je de vertaling naar de directe toepassing in je eigen organisatie. Na deze workshop ga je als huiswerk aan de slag met een actieplan, wat een concrete uitwerking wordt van het plan van aanpak.

Workshop 3

In de derde workshop staat centraal hoe je in de praktijk verder gaat met de leerpunten. Er wordt teruggekeken op de resultaten uit de eerdere sessies en we bespreken welke vervolgstappen nodig zijn om de geformuleerde acties in te bedden in de dagelijkse praktijk en zo te komen tot een mindset van continu verbeteren in de gehele organisatie.

Duur

De drie workshops worden met tussenpozen van 3-4 weken gepland. Zo ontstaat tijd en ruimte om samen tot een plan van aanpak en een actieplan te komen, zodat de theorie direct naar de praktijk gebracht wordt. Iedere workshop duur 4 uur en daarna is het belangrijk om tijd in te ruimen voor huiswerkopdrachten.

Plaats

Wij voeren deze training alleen als incompany training uit.

Prijs

Op aanvraag

Volg deze cursus

Incompany training Vraag om een prijs op maat.
Vraag offerte aan

Betrokken Professionals

Stel je vraag online

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief