Cursus Microbiologische analyses en het analyseplan

Deze verdiepende training leert je kritisch naar het analyseplan en naar de resultaten kijken. Om te voorkomen dat je dit alleen bij ongelukken doet, gaat de training dieper in op het verwerken en interpreteren van microbiologische gegevens op de korte en op de lange termijn. Het herkennen van trends en signalen van microbiologische problemen is hierbij van belang. Het (verder) zoeken naar bronnen van besmetting en de aanpak ervan komt in de training aan de orde. Hierbij wordt gekeken naar de juiste monstername en naar statistische bewerkingen zoals het gemiddelde, de spreiding, de standaarddeviatie en trendanalyse. Zo kunnen cursisten tot een goede EHMO (Eerste Hulp bij Microbiologische Ongelukken) komen. Want een goed analyseplan en een goede verwerking van de resultaten, moet ertoe leiden dat besmettingen vroegtijdig gesignaleerd worden en dat er adequaat gereageerd kan worden.

Doel

Het doel van de training is dat je de resultaten van microbiologische analyses systematisch in kaart leert brengen zodat je signalen van microbiologische sneller herkent en weet hoe je die adequaat kunt oppakken.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor ervaren (kwaliteits-) medewerkers in het organiseren, beoordelen en borgen van voedselveiligheid (HACCP-team).

Onderwerpen

Na de training kan de cursist:
  1. Statistische bewerkingen zoals het gemiddelde, de spreiding, de standaarddeviatie en trendanalyses uitvoeren.
  2. Limieten voor micro-organismen vinden en interpreteren;
  3. Microbiologische analyseresultaten beoordelen;
  4. Vervolganalyses of verbeteringen bedenken.
Deze klassikale (online) training heeft als doel dat je in je werk meer grip krijgt op het beoordelen van de microbiologische analyses die je laat uitvoeren en hoe je de criteria die in de wet- en regelgeving aan voedingsmiddelenhygiëne gesteld worden juist interpreteert en toepast. Na afronding van de training krijg je een certificaat.

Tijd & Plaats

9:00 – 17:00 klassikale training in Bunnik

Volg deze cursus

Incompany training Vraag om een prijs op maat.
Vraag offerte aan

Betrokken Professionals

Stel je vraag online

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief