NVWA Training voedselcontactmaterialen

Voor haar inspecteurs productveiligheid was de NVWA op zoek naar een goede cursus op het gebied van voedselcontactmaterialen. Tijdens cursus gingen deelnemers interactief aan de slag met de Nederlandse en Europese wetgeving op gebied van migratie van ongewenste chemische stoffen.

Interactief

De op maat gemaakte interactieve cursus duurde drie dagen. Senior consultant en trainer Marco Bakker vertelt over de eerste dag: “Het werd een pittige dag voor de gretige deelnemers. Behalve de kinetische en thermodynamische factoren van invloed op het proces van migratie van chemische stoffen behandelden we ook de drie, in dit kader, belangrijkste Europese verordeningen: de kaderverordening 1935/2004, de GMP verordening 2023/2006 en de verordening 10/2011 voor kunststoffen. Veel wettekst dus.

Door theorie af te wisselen met een praktische oefening werd de lesstof behapbaar. Niet alleen voor de cursist, maar zeker ook voor mij als trainer. De oefeningen zijn een goede check of de inhoud daadwerkelijk begrepen wordt. Zo hebben we tijdens de cursus extra aandacht besteed aan het omrekenen van de migratietestresultaten naar het werkelijke kunststof product.

Ook de omrekening naar de werkelijke verhouding tussen het contactoppervlak en het volume van het levensmiddel is uitgebreid aan bod gekomen. We zijn de tweede cursusdag gestart met een korte herhaling en een extra oefening over deze lesstof.”

Praktijkgericht

Femme Koen, specialist productveiligheid non-food bij Précon, trainde de rest van de lesstof. “Mijn doel was om een vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijksituatie van de inspecteur. Ik heb daarom veel met simulatieoefeningen gewerkt. De deelnemers gaven aan dit erg prettig te vinden.

Gedurende het tweede deel van de training werd per materiaalsoort dieper in gegaan op de in Nederland geldende essentiële wettelijke eisen voor kunststof, glas, keramiek, metaal, hout en papier.

Ook aanvullende veiligheidseisen voor specifieke productgroepen als theeglazen, fluitketels en pannen werden op deze dag besproken. Theorie werd hierbij afgewisseld met praktische opdrachten. We hebben geoefend met het opzoeken van relevante informatie in de wettekst, maar ook met het signaleren van veiligheidsrisico’s van specifieke producten.

Verder oefenden de cursisten het correct beoordelen van de technische documentatie, zoals testrapporten en de verklaring van overeenstemming. Ter afsluiting volgde een uitleg over de eisen met betrekking tot etikettering van de consumptiegoederen. Ik had het niet alleen over verplichte traceerbaarheidsgegevens, maar bijvoorbeeld ook over veel voorkomende claims en hoe deze onderbouwd moeten zijn.”

De derde dag bestond uit herhaling van de lesstof en het afnemen van een toets. Alle inspecteurs zijn geslaagd!

Ook een training op maat?

Betrokken Professionals

Stel je vraag online

Inschrijven nieuwsbrief Ontvang een gratis e-book!


Stel jouw vraag online

Binnen 1 werkdag nemen we contact op

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief