5 oktober 2017

Wanneer gebruik je e-learning?

In je omgeving zie je meer en meer bedrijven die hun medewerkers trainen door middel van e-learning. Je aarzelt al enige tijd over het gebruik van e-learning, maar je houdt nog vast aan klassikale training. Klassikaal trainen voelt veilig. De lesstof wordt mondeling overgedragen en je kunt gelijk zien hoe de medewerker hierop reageert. E-learning voelt daarentegen als veel gedoe en je vindt het te beperkt. Klinkt dit herkenbaar? Dat is begrijpelijk maar jammer, want e-learning is in veel gevallen een uitstekend alternatief of een passende aanvulling voor klassikale trainingen.

Tijd

Tijdsgebrek is waarschijnlijk de meest genoemde reden om het gebruik van e-learning te overwegen. Medewerkers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk gebruik maken van e-learning. E-learning kan daarnaast binnen een korter tijdsbestek tot het gewenste leerresultaat leiden. Je hoeft namelijk niet uit te gaan van de medewerker die het meeste tijd nodig heeft om te leren, zoals bij een klassikale training. Het inzetten van e-learning vereenvoudigt het trainingsproces. Belangrijk is om e-learning op een goede, weloverwogen manier te integreren in de visie op leren en de bedrijfsprocessen. Een goede e-learning partij kan je hierbij ondersteunen.

Simulaties

E-learning betekent ook vernieuwende werkvormen die de medewerkers extra kunnen motiveren en uitdagen om te leren. De medewerker kan bijvoorbeeld oefenen met levendige simulaties die niet op elk moment nagebootst kunnen worden in de praktijk. E-learning opent deuren door de diversiteit aan werkvormen en de vele mogelijkheden van multimedia (software, geluiden, beelden).

Leren op het moment van behoefte

Een ander geval waarin e-learning uitstekend ingezet kan worden, is voor het ondersteunen van werkzaamheden. Medewerkers kunnen door de beschikbaarheid van e-learning zelf bepalen op welk moment het handig is om iets te leren. Een instructie kan bijvoorbeeld eens per maand klassikaal aan een grote groep operators worden gegeven. Als de operators de instructies echter pas weken later nodig hebben, is deze kans groot dat zij alweer vergeten zijn wat zij moeten doen. Via e-learning kan een medewerker op het juiste moment, vlak voor gebruik, de juiste informatie raadplegen.

Combineren

Graag willen wij benadrukken dat e-learning niet altijd de beste of de enige oplossing is. In veel gevallen kan juist een combinatie van klassikale training en e-learning tot het beste leerresultaat leiden. Bijvoorbeeld als de medewerker eerst een digitale simulatie doorloopt en daarna in een klassikale training bespreekt waar hij/zij tegenaan liep. Op deze manier wordt het persoonlijke contact van de klassikale training gecombineerd met de mogelijkheden van e-learning en heb je als organisatie prima zicht op of de stof goed begrepen wordt.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte