3 juli 2018

Nieuwe e-learning: Doe mee met de AVG (GDPR)

Nagenoeg elk bedrijf heeft tegenwoordig te maken met persoonsgegevens. Deze e-learningmodule vergroot het bewustzijn van jouw medewerker door aan de hand van een aantal praktische voorbeelden te behandelen wat de AVG wetgeving in het dagelijks werk voor hem of haar betekent. Na het volgen van deze e-learningmodule is de cursist zich onder andere bewust van het belang van privacy wat (bijzondere) persoonsgegevens zijn en waarom je deze niet zomaar mag verwerken, kan de cursist de rechten van betrokkenen herkennen en weet de cursist hoe hij/zij moet handelen in het geval van een datalek.

Door praktische, herkenbare voorbeelden op een interactieve manier te behandelen, is de training geschikt voor elk niveau en zal zowel de praktisch opgeleide medewerker als ook de theoretisch opgeleide medewerker de stof begrijpen.

Onderwerpen e-learning

  • (Bijzondere) persoonsgegevens
  • Datalek
  • Recht van betrokkken
  • Belang van privacy
  • Meldplicht
  • Gevolgen
  • Bewaartermijn
  • Geldige grondslagen
  • Toetsing

Wil je jezelf trainen op het gebied van AVG?

Ga naar trainjezelf.nl

Wil je voor je bedrijf meer mensen trainen en het overzicht bewaren?

Meer informatie

Doe mee met de AVG Doe mee met de AVG

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte