1 maart 2023

Met een opleidingsplan investeren in duurzame inzetbaarheid

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is voor veel organisaties in Nederland een flinke uitdaging. Het vinden van nieuw goed opgeleid personeel gaat niet zonder slag of stoot. En hoe zorg je ervoor dat als nieuwe medewerkers eenmaal binnen zijn, ze ook binnen blijven? Door te investeren in leer- en ontwikkelmogelijkheden kun je medewerkers boeien en langer aan je bedrijf binden. Een opleidingsplan kan bedrijven helpen door nieuwe, huidige en toekomstige medewerkers binnen de organisatie groeiperspectief te bieden.

Een opleidingsplan is een overzicht van competenties die medewerkers nodig hebben voor het uitoefenen van een bepaalde functie, in combinatie met hoe medewerkers deze competenties kunnen verwerven. Dit plan kan ook een verandering in de organisatie vormgeven. Een training of opleidingswens komt vaak voort uit organisatiedoelstellingen. De organisatie wil graag een verandering zien bij haar medewerkers. In welke richting moeten medewerkers in een bedrijf zich ontwikkelen om de (nieuwe of huidige) organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren? Door deze opleidingsbehoeften te inventariseren in een goed plan, kun je de ontwikkeling van medewerkers sturen en zorg je dat je de juiste competenties in huis hebt.

Met een goed opgezet plan kun je de duurzame inzetbaarheid van jouw bedrijf aantonen.

Als werkgever bind je medewerkers langer aan jouw bedrijf, doordat medewerkers intern kansen zien (en hebben) om door te groeien. Medewerkers ontwikkelen (onder begeleiding) senioriteit en zijn breder inzetbaar. Die bredere inzetbaarheid maakt de organisatie als geheel wendbaarder en flexibeler voor de toekomst. Bovendien ervaren medewerkers meer werkplezier en minder stress, wat weer goed werkt tegen het ziekteverzuim en de uitstroom. Uiteindelijk werkt structureel investeren in leren en ontwikkelen daarom kostenbesparend. Ook wanneer je bijvoorbeeld opleidingen inkoopt bij verschillende partijen, kun je met een opleidingsplan een handig overzicht creëren van het beschikbare aanbod.

Hoe ziet een opleidingsplan eruit?

Een opleidingsplan is onderdeel van het opleidingsbeleid. In je opleidingsbeleid stel je vast hoe je je organisatiedoelstellingen wilt bereiken met behulp van leren en ontwikkelen van medewerkers. In een opleidingsplan wordt concreet uitgewerkt welke leerinterventies er nodig zijn om de organisatiedoelstellingen te bereiken.

Een opleidingsplan kan op drie niveaus worden gemaakt:

  • Op individueel niveau, per functiegroep of functieprofiel;
  • Op teamniveau;
  • Op organisatieniveau, per afdeling bijvoorbeeld.

In een leerlijn per functiegroep kan de organisatie bepalen wat functieverplichte kennis, vaardigheden en houdingsaspecten zijn voor een medewerker. Deze aspecten kunnen uit functiebeschrijvingen, werkprocessen en vacatureteksten worden gehaald. Hierin staat vaak kernachtig beschreven wat de medewerker in een bepaalde functie voor werkzaamheden verricht, over welke opleiding en/of ervaring hij dient te beschikken en welke verantwoordelijkheden, rechten en plichten er bij de functie horen. Per functiegroep kun je bijvoorbeeld een leerlijn in kaart brengen met trainingen die al in het aanbod van de organisatie aanwezig zijn, om zo ook te bepalen welke training er nog mist. Daarbij kan dan ook verder ontwikkeladvies voor trainingen in de toekomst worden gegeven.

Ten behoeve van het opleidingsplan óf in het kader van de persoonlijke ontwikkeling kunnen individueel ingevulde 360º-feedback scans, een overzicht van neventaken en/of een portfoliomap, waardevolle aanvullingen zijn. Dit brengt naast de feitelijke functie ook de extra competenties en attitude van de medewerker in kaart.

Précon ondersteunt, eventueel in combinatie met ons e-learning abonnement

Précon kan bedrijven adviseren en ondersteunen in het opstellen van een opleidingsplan. Wij bieden klanten ook een opleidingsplan aan in combinatie met de afname van ons e-learningabonnement. In dit abonnement kun je als bedrijf de beschikking krijgen over het volledige online aanbod van openbare trainingen van Précon, zodat de medewerker zelf kan bepalen waar, hoe en wanneer de training gevolgd wordt. De training kan in eigen tempo gevolgd worden en behaalde certificaten komen direct in het leermanagementsysteem(LMS).

UCC Coffee maakt bijvoorbeeld al een aantal jaar gebruik van het opleidingsplan van Précon in combinatie met het abonnement. In het opleidingsplan hebben we vastgesteld hoe belangrijk een onderwerp is en hoe vaak een cursus herhaald moet worden: bijvoorbeeld één keer per jaar of één keer per drie jaar. Aan de hand daarvan heeft Précon een jaarplanning geadviseerd per kwartaal om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat dezelfde onderwerpen in hetzelfde kwartaal kunnen worden gevolgd of elkaar logischerwijs opvolgen. Daarin houden we ook rekening met de tijdsbelasting van de verschillende trainingen.

We onderscheiden drie soorten trainingen per functie:

  • Algemene basistrainingen: trainingen die de verplichte basis vormen voor kwaliteitsmanagement, trainingen die ook ingezet worden tijdens inwerktrajecten en gaan over algemene thema’s als veiligheid, hygiëne en kwaliteit.
  • Functieverplichte trainingen: trainingen die voorzien in kennis en vaardigheden die van belang zijn om zelfstandig te kunnen functioneren binnen het betreffende functieprofiel.
  • Optionele trainingen: trainingen die voor iedereen vrij beschikbaar zijn, die gevolgd kunnen worden ter verdieping op gerelateerde onderwerpen, ter inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling of ter stimulering van de kennisontwikkeling bijvoorbeeld.

Zo kan een functiegroep bijvoorbeeld de volgende algemene en functieverplichte trainingen bevatten:

1x per 3 jaar Cursusnaam Herhaling 2023 2024
Algemeen Voedselveiligheid (HACCP) 1x per jaar Q1 Q1
Food Defense & Voedselfraude 1x per jaar Q2 Q2
Veilig aan de slag 1x per jaar Q3 Q3
Functieverplicht Plaagdierenwering en -bestrijding 1x per 3 jaar Q4
Veilig werken met gevaarlijke stoffen 1x per 3 jaar Q4
Vertil je niet! 1x per 2 jaar Q3
Met een opleidingsplan kun je bij een audit aantonen dat je de competenties van medewerkers geborgd hebt, eventueel met een vaste planning van trainingen die per kwartaal worden gevolgd.

Je werkt daarmee als bedrijf aan de vergroting van het kwaliteitsbewustzijn onder het personeel. De trainingen zijn goed verdeeld over een langere periode, zodat het voor de medewerkers behapbaar blijft om de basistrainingen en functieverplichte trainingen te kunnen volgen en zodat je medewerkers blijft boeien.

Voordelen van Elzi

Indien je gebruik maakt van het e-learningabonnement vanuit Elzi kan het opleidingsplan volledig in het leermanagementsysteem worden ingericht. Zo kunnen medewerkers in een gewenste functiegroep worden ingeschreven, waarna alle functievereiste en relevante trainingen aan de cursist worden gekoppeld. Ook kunnen signaleringsfuncties ingesteld worden, zodat trainingen op tijd zijn gevolgd. Het systeem kan organisaties op die manier een hoop werk uit handen nemen!

Advies of ondersteuning nodig?

Niet alleen het leermanagementsysteem Elzi kan bedrijven ondersteunen bij het inrichten van leren en ontwikkelen, ook kan Précon verdere ondersteuning bieden door te adviseren over opleidingsplannen. De ontwikkeling van dit plan kan zelfs volledig uit handen worden gegeven aan Précon. Wil je meer weten over onze mogelijkheden? Kijk dan op de pagina opleidingsplan of neem contact met ons op via learning@precon.group of +31 (0)30 – 65 66 010.

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte